2014-03-02

Husmoderns hemkurer: Andhämtningsövningar


Ett första utdrag ur boken Husmoderns hemkurer och goda råd, sid 9:

Andhämtningsövningar

böra utföras varje dag framför ett öppet fönster, särskilt av dem, som äro blodfattiga, hjärt- eller lungsvaga.
För att rätt utföra dessa övningar inter man en rak hållning, skjuter något fram bröstkorgen och lägger händerna  ihop bakom huvudet. Inandningen sker långsamt och djupt genom näsan med sluten mun, ett litet uppehåll och sedan utandningen genom munnen, i det man sänker armarna. Rörelsen upprepas flera gånger å rad. Härigenom tränger luft ned till de nedre lungpartierna, vilka vid vanlig andning sällan grundligt fyllas med luft. Givetvis får ej trånga kläder hindra rörelsens rätta utförande.
Dessa övningar stärka bröstmusklerna och lungvävnaden, de befordra tillika i högsta grad blodomloppet, varigenom kroppsvärmen höjes, tryck i huvudet eller underlivet upphör, ansiktsfärgen blir friskare, andningen friare och hjärtverksamheten kraftigare.

---
Året var alltså 1925 när det här skrevs. Bilden ovan är från bokens kapitelillustration.

blogg100
Dag 2/100


1 kommentar: