2014-03-23

Blåsippan ute i backarna står

blåsippa, anemone hepatica
Blåsippan ute i backarna står, 2014-03-22 kl 13:33 – Foto: ©nini.tjader.2014

Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger: "Nu är det vår!"
Barnen de plocka små sipporna glatt,
rusa sen hem under rop och skratt.

"Mor nu är våren kommen, mor!
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
ha varken skor eller strumpor på." 

Mor i stugan, hon säjer så:
"Blåsippor aldrig snuva få.
Än får ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar", säjer mor. 

Ord: Anna M. Roos Musik: Alice Tegnér
Från "Nu ska vi sjunga," Fjortonde upplagan, illustrerad av Elsa Beskow (men det var jag som liten som färglade håret på flickan). 
Foto: ©nini.tjader.2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar