2014-05-26

Ganska onödigt

fotbollsplan

Den här fotbollsplanen ligger precis norr om vår bostadsrättsförening. Den tillhör Botkyrka kommun liksom parkeringen i bakgrunden och ligger mellan vår förening och Storvreten, men avsides från Storvreten. Plötsligt har kommunen rensat fotbollsplanen från skräp och ogräs och den ser krattad ut… riktigt snygg för en gångs skull. Hitintills har den mest sett övergiven ut.

Men var det verkligen nödvändigt?

Jag har på de 4,5 år jag bott här aldrig sett någon/några spela fotboll här. Det är noll aktivitet på den här fotbollsplanen. Det enda den används till är att vissa tränar sina hundar där (hundrastgård finns direkt till vänster om den i bild), och vid nyår brukar folk skjuta upp raketer härifrån. Men fotboll? Nej, inte vad jag sett.

För två år sedan ville föreningen låna fotbollsplanen som temporär parkering medan vi asfalterade om våra carportar och parkeringar och behövde alternativ plats för folk att parkera på. Temporärt över sommaren. Men det var nobben. Istället blev vi tvungna att ta en av våra gräsmattor i anspråk med efterföljande kostsam återställning. Fotbollsplanen var lika öde som vanligt under hela den perioden.

Idag tog de bort sly som de röjt runt fotbollsplanen tidigare såg jag på väg hem från gymet.

Hoppas Botkyrka kommun att någon ska ta sig hit och spela fotboll? Inte ens ungarna i vår förening använder den trots att den är nära. Slöseri med resurser kallar jag det.

blogg100

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar