2015-09-19

Snart har vi inte längre ett mirabelleträd

mirabelleträd
Mirabelleträdet, våren 2015. Foto: ©nini.tjader.2015
Snart har vi inte längre ett mirabelle-träd ute på vår skyddade trädgårdsdel.
Ingen mer vacker blomning.

mirabelleträd
Blommande mirabelleträd. Foto: ©nini.tjader.2015
mirabellemarmelad
Mirabellemarmelad 2015. Foto: ©nini.tjader.2015
Inga fler frukter att göra god marmelad av. Tur att jag gjorde marmelad även i år, fast jag egentligen inte hade tänkt det från början, eftersom jag har kvar sen tidigare.

mirabelleträd
Mirabelleträdet, våren 2015 Foto: ©nini.tjader.2015
Paragrafryttarna i föreningen slår till.
Inga träd närmre än fem meter från hus och grund.

Mirabelleträdet, 2015-09-19. Foto: ©nini.tjader.2015
Vårt träd står för nära. 2 meter från mitt köks hörn, 4,75 meter från stora väggen. Närmsta tillåtna avstånd är fem (5) meter.

mirabelleträd
Mirabelleträdet, 2015-09-19. Foto: ©nini.tjader.2015
Vårt mirabelleträd planterades där när området byggdes 1985. Då var det dagis i hela undervåningen. Våra lägenheter på bottenvåningen byggdes 2003. Men huskroppen och ytterväggarna har alltid varit där de är nu, även om uteplatserna i dess nuvarande skepnad tillkommit vid ett senare datum.

Även de numera av Naturvårdsverket svartlistade vresrosorna som grannen och jag med mycket jobb grävt upp till förmån för gräsmatta och rabatter i området mellan våra respektive lägenheter planterades där då. Då fanns varken ett stängsel eller något bullerplank ut mot Storvretsvägens allt tyngre trafik. Vi har fortfarande ett område med vresrosor kvar, längst bort bakom bullerstaketet. Vill man ha lite kroppsarbete är det bara att sätta igång och gräva och dra upp rötter där.

mirabelleträd
Alice vässar klorna på mirabelleträdet. 2015-09-19. Foto: ©nini.tjader.2015
Paragrafryttarna skyller på Riksbyggens regler. Men det var ju Riksbyggen som byggde och planterade de träd som finns… Förstod man inte 1985 att träd växer?

Mirabelleträdet 2015-09-19. Foto: ©nini.tjader.2015
Vad man är rädd för är att rötterna ska ta sig in under huset. I det här fallet mitt kök, dit det på närmsta stället är två meter. Åt andra hållet, till de stora väggarna där det är två våningsplan, är det 4,75 meter. Träden längst bort i bild kommer också att tas bort.

mirabelleträd
Mirabelleträdet, vintern 2015. Foto: ©nini.tjader.2015 
Ingen hänsyn tas till skönhetsvärdet av trädet.
Det ska bara bort enligt majoriteten i miljögruppen.

Jag tycker det borde vara viktigare att ta tag i att trädgårdsskötseln på gemensamma områden inte sköts som den ska, trots att föreningen anlitar en trädgårdsentrepenör för att sköta det. Att ogräset inte rensas. Att buskar inte klipps. Gräset klipps, men det är i princip allt.

Gemensam rabatt innan jag personligen rensade bort ogräset. Foto. ©nini.tjader.2015
Eller att byggnationer på baksidan av de flesta radhus i området är både regelvidriga, ej godkända av styrelsen eller ej har ansökts om bygglov från kommunen för inglasningar.

Finns det någon flexibilitet i de här besluten om vilka träd som ska fällas? Nej, ingen alls.

Mirabelleträdet 2015-09-15. Gustav på gräset. Foto: ©nini.tjader.2015.
Vill man ens kontrollera i vilken riktning rötterna till exempelvis vårt träd växer? Nej, inte alls.

Området kommer att bli fulare och se ödsligare ut när man tar bort träden.

Mirabelleträdet våren 2015. Foto: ©nini.tjader.2015
Alla fåglarna kommer att försvinna när de inte har sina invanda grenar att sitta på längre.
Visst, de hittar nya grenar på andra ställen, men vi som bor här kommer troligen inte längre att ha några fåglar att titta på eller lyssna till. Det är ju inte bara vårt träd som försvinner, utan även de träd som finns utanför bullerplanket, på hörnet till vårt hus. Också det ett kärt ställe för traktens fåglar.

mirabelleträd
Mirabelleträdet 2015-09-19. Foto: ©nini-tjader.2015
Visst, trädet behöver beskäras ganska mycket på sina ställen så det inte står och slår på taket på mitt kök. Eller hänger ut över bullerstaketet över trottoaren på andra sidan staketet. Men det är en helt annan sak än att helt ta bort trädet.
Visst, det blir ljusare i mitt kök och i grannens sovrum utan träd.
Visst, det blir soligare på gräsmattan i vårt hörn av världen.
Men hade det inte räckt med att beskära trädet?

mirabelleträd
Mirabelleträdet, 2015-09-19. Foto: ©nini.tjadr.2015
Växer rötterna in under husgrunden? Nej, inte vad vi sett. När vi röjde bort vresrosor i hela den här hörnan för ett antal år sedan konstaterade vi att trädets rötter går åt andra hållet, där vattnet finns, i en liten svacka, bort från huset.

Vill föreningens miljögrupp vara lite flexibel här? Nej, inte alls.

Hur mycket av våra rabatter, vinbärsbuskar, hallonsnår, gräsmatta kommer att förstöras vid fällning av trädet? Det återstår att se. Inget av det är bekostat av föreningen utan bara av mig och grannen, både vad gäller jord, gräsfrö, plantor, planteringar och arbete. Kommer trädfällarna att ta hänsyn till befintlig annan växtlighet vid trädfällningen? eller kommer de att trampa ner allt i trädets omgivningar?

Kommer vi att få veta i förväg när de kommer så vi kan vara närvarande och övervaka så att jobbarna inte trampar ner rabatterna och annat som vi planterat som inte är så synligt så här års?
Återstår att se.

mirabelleträd
Mirabelleträdet 2015-09-19. Foto. ©nini.tjader.2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar