2015-09-15

Avverkning

äppelträd
Det självsådda, sterila äppelträdet. Foto: ©nini.tjader.2015
I vår bostadsrättsförening finns regeln att inga träd får stå närmre ett hus än fem (5) meter, och inga buskar närmre en vägg än 50 cm. Träden för att dess rötter kan skada husen, buskarna för att – om de står för nära – kan dra upp fukt i väggarna. Växter i anslutning till uteplatserna finns det inga regler om, förutom att de helst inte ska gå högre än räcket. Alla träd är föreningens ansvar.

Jag har sedan jag flyttade hit haft ett självsått, sterilt, äppelträd i rabatten. Det har växt inåt mot uteplatsen och varit hur snett som helst. Aldrig blommat, aldrig haft frukt. Nyligen klippte jag ner trädet eftersom det vuxit mycket i år och dess övre del stod och slog mot grannens balkong ovanför min uteplats. Jag brukar klippa ner det varje år i slutet av augusti/början september.

äppelträd
Mitt äppelträd. Foto: ©nini.tjader.2015
Det blev kanske inte så vackert… Jag har använt trädet som solskydd (västerläge, mycket sol), istället för parasoll. Innan bullerplanket upprustades och blev tätare och förlängt var det också till viss del insynsskydd.

Nu när vi började prata om vilka träd som skulle bort bestämde jag mig för att ta bort äppelträdet. Det hade blivit för stort och var långt ifrån vackert.

trädstump
Stumpen av äppelträdet. Foto: ©nini.tjader.2015
Igår gjorde jag slag i saken och sågade ner äppelträdet. Kvar blev den här stumpen som någon med bättre verktyg än min hobbysåg får ta bort (=föreningen). Det blev väldigt ljust och luftigt på uteplatsen när trädet försvann helt. Känns riktigt bra faktiskt, men ovant än så länge.

avverkat
Avverkat. Foto: ©nini.tjader.2015
När jag ändå höll på sågade jag också ner två sneda, fula mindre mirabelleträd som stått längst bort i hörnet av vårt bullerplank, ca 1,5 meter från grannens fönster, hängande ut över trottoaren över bullerplanket. En del av grenarna klippte jag av nyligen, men nu rök hela träden. Även här måste någon (=föreningen) med bättre verktyg ta hand om stumparna.

avverkat
Avverkat, nu på utsidan av bullerplanket. Foto: ©nini.tjader.2015
Det avverkade förpassade grannen och jag till utsidan av bullerplanket där det är lättare att ta hand om och forsla bort. Jag vet ju att en del träd där utanför också ska tas bort eftersom de står för nära huset.

gullis, räfsa, trädstump
Räfsning. Foto. ©nini.tjader.2015
Grannen Gullis (Gustavs och Alice matte) krattade bort och tog hand om det som blev kvar på marken efter att vi förpassat det avverkade till andra sidan bullerplanket. Här syns en av stumparna tydligt.

Hörnet längst bort, som bara nås av mig (om inte grannen på den här sidan klättar ut genom sina fönster, det är idiotiskt byggt), blev väldigt tomt. Och ljust. Man borde utnyttja det här området bättre. Härifrån och fram till min odlingsbox är det fullt med vresrosor – som också borde tas bort, svartlistade av Naturvårdsverket som de är.

Nu har vi gjort vårt. Måste vi delta vid städdagarna i slutet av oktober nu?? ;).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar