2015-06-29

Kom från ingenstans för tre år sedan

fingerborgsblomma, digitalis alba
Foto: ©nini.tjader.2015
Den höga blomman på hörnet – just nu 167 cm hög – kom från ingenstans för cirka tre år sedan. Troligen var det fåglarna som tog med sig fröet. Tills i år har den varit en grön, låg bladrosett. I år började den plötsligt växa. Och upp kom en kraftig blomstängel, plus ett par lite mindre. Blomknopparna var från början gul-vita av obestämbar form. De älskas av svarta bladlöss, som i sin tur älskas av myror som tar sig dit. Nu har de slagit ut och blomman är vit. Där de är utslagna finns varken bladlöss eller myror.

Har kommit fram till att det är en vit fingerborgsblomma/digitalis alba. För vad kan det annars vara?

fingerborgsblomma, digitalis alba
Blomknoppar med löss. Foto: ©nini.tjader.2015
fingerborgsblomma, digitalis alba
Utslagen blomma. Foto: ©nini.tjader.2015

1 kommentar: