2017-08-01

Hur har det gått för gräsdungen?

gräsdungen
Gräsdungen 2017-06-26. Foto: ©nini.tjader.2017
Hur har det gått för gräsdungen som föreningens trädgårdsentrepenör mejade ner i slutet av juni och vi därefter har åter-etablerat?

Jodå, det går framåt. Och det går riktigt bra.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-06-27, Foto: ©nini.tjader.2017
Den 27 juni 2017 fick den före detta gräsdungen tre nya dekorationsgräs planterade, nytt gräs sått och en avskärmning mot den allmänna gräsmattan skapad.

gräsdungen
Gräsdungen med spirea och avgränsning 2017-07-02. Foto: ©nini.tjader.2017

Den 2 juli 2017 flyttade vi också dit en spireabuske från ett annat hörn i trädgården där den stod illa till.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-07. Foto: ©nini.tjader.2017
Med envis vattning varje kväll kom det nya gräset snabbt upp och de nya dekorationsgräsen etablerade sig som de skulle.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-10. Foto: ©nini.tjader.2017
Det växte snabbt.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-22. Foto. ©nini.tjader.2017
Och här är det nu riktigt grönt igen – en av få gröna gräsfläckar i hela trädgården faktiskt… Det är ju torrt ute och har så varit hela sommaren med ett fåtal regnskurar.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-25. Foto. ©nini.tjader.2017
Nu börjar det likan något. Även de nya dekorationsgräsen växer och sträcker sig högt upp med sina vippor.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-29. Foto: ©nini.tjader.2017
Snart kan katterna ta gräsdungen i anspråk för vila och lugn och ro i gräsets skugga. Än har de dock inte varit särskilt intresserade mer än att "beta" av färsk gräs vid behov.

Även den ditflyttade spireabusken verkar ha etablerat sig fint här. Den bidrar till avskärmningen mot det allmänna.

gräsdungen
Gräsdungen 2017-07-29. Foto: ©nini.tjader.2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar