2019-01-26

Stickat runt kuddöverdrag

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Stickat, runt kuddöverdrag. Foto: ©nini.tjader.2019
Nu har den runda kudden som bor ovanpå Ikea-puffen fått ett nytt stickat överdrag. Det gamla blå, virkade överdraget behövde tvättas så jag tänkte att det vore bra att ha ett att byta med.  På den här kudden lägger man ofta fötterna och besökande katter ligger ibland på den så dess överdrag blir smutsigt. (Här beskriver jag det virkade överdraget). Att det alls ligger en kudde på puffen beror på att puffens översida är väldigt nött. Innan jag hade kudde på puffen tyckte Gustav (grannens katt) att den var perfekt att vässa klorna på…

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Stickat, runt kuddöverdarg, början. Foto: ©nini.tjader.2019
Precis som med det virkade överdraget använder jag restgarner/upprepningsgarner. Den här gången helt i 100% ull. Det andra överdraget är virkat i bomullsgarn.

upprepningsgarn
Mörkgrått upprepningsgarn. Foto: ©nini.tjader.2019
Det här mörkgrå ullgarnet var en gång på 70-talet en långkofta. Som jag aldrig trivdes med. Jag har använt samma garn i #denrundafilten. Ett hopplöst garn. Jättelockigt och strävt. Många avbrott och knutar. Fungerar inte till vad som helst. Men filt och ett kuddöverdrag fungerar det för eftersom det inte gör något att det blir knöliga knutar på baksidan på just dessa.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Mitten på kuddöverdragets överdel. Foto: ©nini.tjader.2019
Kudden är rund med en topp och en botten och ett parti däremellan som är rakt.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Överdragets överdel, fram till kanten. Foto: ©nini.tjader.2019

Jag utgick från beskrivningen till #denrundafilten för att få stickningen helt rund och ökningar som fortsatte vart fjärde varv tills jag kom till kanten av kudden.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Stickat runt överdrag till runda kudden. Överdelen. Foto: ©nini.tjader.2019

På överdelen fortsatte jag sedan sticka utan ökningar tills överdraget nådde nederkanten av kudden. Där stickade jag några varav i rätstickning med knapphål för att knäppa fast överdraget med en underdel så man kan ta av det och tvätta det vid behov.

kudden, puffen
Kudden utan överdrag. Foto: ©nini.tjader.2019

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Överdragets överdel, insidan. Foto: ©nini.tjader.2019
Insidan på överdraget har en massa trådar att fästa. Jag gjorde det enkelt för mig och knöt ihop vissa av dem, men trädde fast samtliga ändar på insidan. Insidan på ett kuddöverdrag behöver ju inte vara perfekt… eller?

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Underdel till överdraget på G. Foto: ©nini.tjader.2019

Underdelen är en enkel rundel i samma storlek som kuddens undersida, stickat runt-runt på samma sätt och med samma ökningar som överdelens. Avmaskat när det nådde kanten på kudden.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Den färdiga underdelen till överdraget. Foto: ©nini.tjader.2019
Återstod efter fästning av trådar att leta fram 16 knappar ur knappförrådet, blocka båda delarna av överdraget och sy fast knapparna.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Botten på överdraget. Blockat och klart. Foto: ©nini.tjader.2019
De röda partierna i överdraget är tre olika röda ullgarner ur restgarnsförrådet. Även de svarta ränderna är restgarn, men tidigare ostickat.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Överdelen av överdraget. Foto: ©nini.tjader.2019
Jag är nöjd med slutresultatet öven om jag sent upptäckte att jag inte hade lika många ökningar på underdelen som på överdelen. Överdelen har 16 ökningar och 16 knapphål. Underdelen har 15 ökningar, men fick 16 knappar… Det fungerade det också.

Så här är det stickat runt och platt:

Lägg garnet i en cirkel och lägg upp 8 maskor genom att virka 8 fasta maskor runt garnet i cirkeln. Garnet drar du sedan åt så hålet i mitten försvinner. För över maskorna på en rundsticka eller strumpstickor och sätt dit en markör så du vet var varvet börjar/slutar och sticka runt första varvet. I början är det pilligt att hantera men det blir bättre när du stickat några varv.

Varv 2: Räta maskor i ett varv (8 maskor)
Varv 3: 1 rät maska, 1 ökning, upprepas varvet ut (16 maskor). Ökningen görs på sidan av den nyss stickade maskan genom att med vänster sticka ta tag i den nyss stickade maskan och sticka i bakre maskbågen. När man ökar på det sättet blir det inga hål i stickningen vid ökningarna.
Varv 4: Sticka räta maskor hela varvet runt
Varv 5: 1 rät maska, 1 ökning hela varvet ut (32 maskor)
Varv 6 - 7: Sticka 2 varv räta maskor utan ökningar.
Varv 8: 2 räta maskor, 1 ökning. Fortsätt så hela varvet ut (48 maskor)
Varv 9-11: Sticka 3 varv räta maskor utan ökningar.
Varv 12: Sticka 3 räta maskor, 1 ökning. Fortsätt så varvet ut (64 maskor)
Varv 13 - 15: Sticka tre varv räta utan ökningar
Varv 16: Sticka 4 räta maskor 1 ökning. Fortsätt så varvet ut (80 maskor)
Varv 17 - 19: Sticka tre varv räta utan ökningar.
Varv 20: Sticka 5 räta maskor, 1 ökning och upprepa varvet ut (96 maskor).
Vav 21: Sticka ett varv räta.
Häng nu på 16 markörer  på rundstickan. Den första efter 6:e maskan och fortsätt sedan att hänga på markörer var 6:e maska varvet ut.

Sticka sedan 3 räta varv efter sista ökningsvarvet. Öka därefter vid markörerna som ovan.  Fortsätt så och öka vid markörerna vart fjärde varv.

Sticka horisontella knapphål i kanten:

Mät ut var knapphålen ska vara. Här utgick jag från markörerna för ökningarna. På ena varvet maska av 3 maskor där knapphålet ska vara. På nästa varv lägg upp 3 maskor med stickad uppläggning ovanför de maskor som avmaskats på varvet innan. Sticka därefter ett par varv till fram till slutkant och avmaskning.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Runda kuddöverdragets botten, fastknäppt i överdelen. Foto: ©nini.tjader.2019


Mönstret

Mönstret är fritt ur fantasin både vad gäller dess utseende och när och hur jag bytt till annan färg och annat garn.

På överdelen gjorde jag ett varv i rätstickning (dvs man stickar aviga maskor runt med rundstickan) i kanten på överdraget där jag sedan slutade göra ökningar och bara fortsatte runt tills kanten var tillräckligt hög.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Runda kuddöverdraget, överdelen, blocka doch klar. Foto: ©nini.tjader.2019
Det här är prefekt stickning framför TVn eftersom man i huvudsak bara stickar räta maskor och det enda man behöver hålla reda på är att öka vid markörerna vart fjärde varv. Om du hänger dit en markör i avvikande färg vid varvets början och flyttar den varje gång du gjort ett ökningsvarv böir det lätt att hålla reda på varvantalet också.

Blockning?

Blockning är när man sträcker ut stickning i vått tillstånd och formar den som man vill ha delarna. Jag gjorde en fuskblockning, dvs använde en våt trasa och strykjärn på mellanhög värme och strök delarna torra och lät dem därefter eftertorka så eventuall fuktighet torkar bort. Trots det lockiga upprepningsgarnet blev slutresultatet slätt och fint.

kuddöverdrag, pillowcover, stickning, knitting, upprepningsgarn
Färdigt runt kuddöverdrag till runda kudden. Foto: ©nini.tjader.2019

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar