2015-08-12

Missbruket av "vart"

varvart


Vissa språkliga missbruk av ord stör mig mer än andra.
Ett av dem är hur ordet "vart" används allt oftare numer.
Man hör saker som:
"innan man visste vart dom var"
"dom har vart"
"där vart det som det vart"
"vart är du?"

Låt oss reda ut skillnaden mellan "vart" och "var".
"Vart" betecknar en riktning, exempelvis "vart ska du?".
"Var" betecknar en befintlighet, exempelvis "var har du varit?"
 Mer om detta här.

Vad gäller användningen av "vart" istället för "blev" råder det delade meningar. Dels kan det vara dialektalt, dels är det tydligen enligt språkexperterna inte helt fel att ibland byta ut ordet "blev" mot "vart". Men i mina öron låter det fel att säga "där vart det som det vart" istället för "där blev det som det blev".

Värst är dock sammanblandning av "var" och "vart" där alldeles för många idag alltid använder "vart" i alla sammanhang, utan förståelse av skillnaden mellan orden.

När till och med journalister på radio och TV använder orden fel, då skär det i mina öron. Lär de sig inte att hantera språket då de studerar till journalister? På så sätt sprider sig "missbruket" att använda "vart" istället för "var".

Ett exempel på en programledare på TV som ständigt och jämt använder "vart" där det borde varit "var" är Malin Olsson i TV-programmet "Vem bor här". Det skär i mina öron och jag tappar förtroende för en programledare som inte kan hantera språket rätt. I övrigt ett intressant program, men programledarens språkbruk…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar