2014-08-21

Partimatchning?


På grund av det kommande valet – som jag var urless på redan i maj i samband med EU-valet – dräller det av partimatchnings-enkäter i sociala medier. Naturligtvis klickar vi på dem och genomför dem. Har man genomfört några konstaterar man att de skiljer sig åt beroende på vem/vilka det är som publicerar dem. Ibland saknas exempelvis något parti i matchningen. Glömde de bort det partiet eller? Och så själva matchningen… väldigt konstigt sätt att jämföra ens egna svar med de från olika representanter från olika partier. Vad ger det? Ingenting egentligen. Det säger i varje fall väldigt lite om vilket partis fålla man hör hemma i åsiktsmässigt.Jag vet ju var jag står och har inga tveksamheter heller vad jag kommer att rösta på. Och det är heller ingen hemlighet. Men det stämmer inte särskilt bra med partimatchningsenkäterna.  Det kommer det heller aldrig att göra eftersom det inte finns på kartan att det skulle finnas ETT parti som man har allt gemensamt med. Att rösta är alltid en kompromiss. Miljöpartiet? Nej, absolut inte. FI!? Nej, inte det heller. Och hela den borgerliga sidan har noll och intet att hämta hos mig, inklusive SD.


Måtte valet snart vara över och att vi då fått en ny regering. Naturligtvis röstar jag.

Så här röstade man i EU-valet i mitt distrikt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar