2018-03-08

Inte lika illa som på Stockholms slott men…

radonmätare
Radondmätare i taket i sovrummet. Foto: ©nini.tjader.2018

Radonsugen för att minska markradonet under min lägenhet har inte förändrat särskilt mycket. I sovrummet blev det något lägre, i vardagsrummet högre än innan sugen installerades och togs i bruk den 8 november 2017. Efter ytterligare två månaders mätning hade det alltså minskat i sovrummet (till ca 260), men ökat i vardagsrummet (till cirka 470) bequerel per kubikmeter. Vilket ger ett årsmedelvärde om cirka 370 bequerel per kubikmeter. Gränsvärdet som inte bör överskridas är 200.

Radonsaneringsföretaget var här igen den 1 februari 2018 och kollade sugen så att den gör det den ska. Det gör den. Den suger ut runt 4000 bequerel per kubikmeter. Rakt ut i luften. Hela tiden.

Nu gör vi en ny mätning, men med radonmätarna fritt hängande i sovrum och vardagsrum för att se om det gör någon skillnad på mätresultaten. Den mätningen avslutas i början på april. Vid förra gångens mätning låg radonmätarna på varsitt hyllplan i varsin bokhylla i respektive rum. Nu hänger de fritt i rummen.

radonmätare
Radonmätare i taket i vardagsrummet. Foto: ©nini.tjader.2018

En bekant på gymet hade teorin om att bottenplattan till huset i betong kunde ha spruckit pga av vibrationer i marken av trafiken utanför huset och därför läckte upp radon den vägen. Jag bor ju i bottenplan, och ja, vibrationer från trafiken finns det ju (det händer att lättare möbler flyttar sig). Men det är bara en teori. När den här mätning avslutas får vi se om det gjorde någon skillnad att hänga mätarna luftigare i rummet. Eller inte.

Radonmätning görs bara vintertid under de kallaste månaderna när ventilationen inomhus normalt är sämre än sommartid. För att förbättra ventilationen inomhus bör jag oftare ha badrumsdörren och dörren till klädkammaren öppna. I badrummet och klädkammaren sitter ju ventilationsfläktarna som kommunicerar med ventilationen från köksfläkten och som samarbetar för bästa luftflöde i lägenheten. Men det blir kallt i badrummet och klädkammaren så här års om man har dörren öppen.  Men jag kan ju ha det om/när jag går hemifrån. I övrigt har jag ventilation i vardagsrum och sovrum via fläktar i väggen på båda ställena. De är alltid fullt öppna.

Det är i alla fall inte så illa som på Stockholms Slott… Jag är alltså i gott sällskap. Även om det bara är min bostad i hela föreningen som har de förhöjda värdena.

radonhalter slottet
Radonhalterna på Stockholms slott. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar